Welcome to MilkyWay@home

USS Phoenix

USS Phoenix

Team info
Description

USS Phoenix jest wieloprojektowym zespołem obliczeń rozproszonych, skupionym na projektach z dziedziny astronomii, astrofizyki i kryptografii. Zespół powstał podczas dyskusji na forum USS Phoenix i czerpie z idei Gene'a Roddenberrego. Wspieramy projekty niszowe i w fazie beta (np. Albert, Seti@home Beta, Test4Theory) wspomagając ludzki potencjał do odkryć i wynalazczości. Jeżeli chcesz liczyć w USS Phoenix w projektach, niewymienionych poniżej pisz do mr homn, założyciela naszych zespołów. Każdy jest mile widziany. Miłego liczenia.

USS Phoenix is multi project distributed computing team, focused on projects in astronomy, astrophysics, and cryptography. Team was formed during discussions on USS Phoenix Forum and draws from ​​Gene Roddenberrego ideas. We support projects in beta stage (eg, Albert, Seti@Home Beta, Test4Theory) supporting the human potential for discoveries and inventions. If you want to crunch for the USS Phoenix in the projects unlisted below, write to mr homn, the founder of our teams. Everyone is welcome. Happy crunchin'.

STARTREK.PL
USS Phoenix Stats
image
Keywords: Polska, Poland, Star trek, Startrek, Phoenix, USS Phoenix, Astronomia, Astrofizyka, Fizyka, Physics, Astronomy, Kryptografia, Cryptography, startrek.pl.
Created 5 Feb 2009
Web site http://www.startrek.pl
Total credit 19,164,110
Recent average credit 0
Cross-project stats Free-DC
BOINCstats.com
SETIBZH
Country Poland
Type Computer type
Members
Founder Profilemr homn100 thousand credit badge12 year member badge
New members in last day 0
Total members 15 (view)
Active members 0 (view)
Members with credit 12 (view)


©2021 Astroinformatics Group

Generated 15 Oct 2021, 23:49:44 UTC