Welcome to MilkyWay@home

Members of SETI.Austria

NameTotal creditRecent average creditCountry
41) Nyl 25,141 0.09 Austria
42) Ranek 114,022 0.09 Austria
43) hotschi 9,326,422 0.09 Austria
44) Tomas 405,535 0.08 Austria
45) WalterHammerschmid 532,705 0.08 Austria
46) xray 423 0.08 Austria
47) Manfred Mikula 214 0.08 Austria
48) Albert 32,099 0.08 Austria
49) Wolf 214 0.08 Austria
50) Mastersmiley 1,842 0.08 Austria
51) Profile kate 22,945 0.08 Austria
52) simon.ender@reflex.at 31,843 0.07 Austria
53) Ametrin 14,911 0.07 Austria
54) Philipp Ackerl 9,177 0.07 Austria
55) hecz 32,587 0.07 Austria
56) Michi 622 0.07 Austria
57) Stefan Si. 1,606 0.07 Austria
58) Hawk47 2,351 0.07 Austria
59) SchurliBurli 3,980 0.07 Austria
60) Bungula 75,378 0.07 Austria
Previous 20 · Next 20

©2023 Astroinformatics Group